VAT za materiały budowlane - jak uzyskać zwrot?

Zwrot podatku z tytułu ulgi podatkowej VAT za materiały budowlane wypłacany jest w przypadku, w którym osoba fizyczna wysłała stosowny wniosek dotyczący zwrotu podatku VAT za materiały budowlane, zawierający wszystkie potrzebne dokumenty. Należą do nich potwierdzenia(czyli w większości przypadków faktury VAT) wszystkich poniewionych kosztów związanych z materiałami budowlanymi znajdującymi się w wykazie materiałów budowlanych objętych ulgą podatkową ustanowioną przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa.

Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku, naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję dotycząca wysokości zwrotu.

Decyzja wydawana jest w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane.

W przypadku, w którym wniosek złożony w Urzędzie Skarbowym nie zawiera żadnych błędów oraz braków US dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji .

Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie: 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Zwrot VAT za materiał budowlane dokonany może być jedynie w przypadku gdy podatnik nie posiada żadnych zaległości podatkowych.


Inne porady

Zobacz również inne porady:

Co nowego wprowadziła pkwiu 2010
PKWIU to polska klasyfikacja wyrobów i usług. Jest to klasyfikacja wyrobów i usług, które wykorzystywane są w polskiej gospodarce. Ustawa, która weszła w życie w 2010 roku wprowadza szereg ważnych zmian. PKWIU 2010 to przede wszystkim zmiany w definicjach ustawowych. Oznacza to między innymi uściślenie definicji towaru i innych. PKWIU 2010 to także zmiany zwolnień z podatku VAT, zauważymy to najbardziej w usługach opieki medycznej.

Jak często powinna być składana deklaracja VAT?
Deklaracja VAT składana jest przez podatników co miesiąc. Możliwe jest aby deklaracja VAT składana była raz na kwartał. O takim fakcie należy powiadomić urząd skarbowy. Musimy pamiętać o tym, że kwartalne rozliczenia wiążą się z dodatkowymi obowiązkami, które narzucone są ustawowo. Chodzi tutaj o wpłatę zaliczki na podatek VAT. Musi ona być uregulowana do 25 dnia miesiąca. Inaczej wygląda sprawa wówczas, kiedy deklaracja VAT składana jest co miesiąc.

Nowy formularz VAT- r
Nowy rok to także nowe formularze. Jednym z nich jest formularz VAT. Formularz VAT-r to rejestracyjne zgłoszenie w zakresie VAT. Obowiązek złożenia takiego formularza ciąży na nowych podatnikach oraz na tych, którzy chcą uaktualnić dane. Jakie dane zawiera nowy formularz VAT?

Czy nowy rok będzie oznaczał zmiany vat od paliwa?
Nowy rok wiąże się z wprowadzeniem nowych zasad podatkowych. Do końca 2010 roku można było odliczać podatek os zakupionych samochodów z kratką oraz paliwo dla tych właśnie aut. Od nowego roku zostają wprowadzone pewne ograniczenia. Dotyczą one przede wszystkim kwoty zwrotu, nie może ona przekroczyć 6000zł. Ograniczenie nie dotyczy pojazdów specjalnych. Zwrot Vat od paliwa jest całkowicie wstrzymany do 2012 roku. Dotyczy to pojazdów do 3,5 tony. To duża strata dla tych, którzy do tej pory odliczali VAT od paliwa.

Wzór faktury vat, jak wypełnić fakturę VAT?
Faktura VAT to jeden z podstawowych dokumentów księgowych i rozliczeniowych. Faktura dokumentuje wszystkie transakcje i jest ona istotna zarówno dla wystawcy jak i odbiorcy. Co powinna zawierać faktura VAT wzór? Przede wszystkim dokładne dane nabywcy jak i wystawcy takie jak imiona, nazwiska, nazwy firm, adresy i numery NIP. Poza tym datę sprzedaży, nazwę towaru ewentualnie usługi, cenę, wielkość podatku VAT, ilość sztuk i cenę łączną. Danych jest sporo. W Internecie znajdziemy sporo wzorów faktur.