VAT za materiały budowlane - jak uzyskać zwrot?

Zwrot podatku z tytułu ulgi podatkowej VAT za materiały budowlane wypłacany jest w przypadku, w którym osoba fizyczna wysłała stosowny wniosek dotyczący zwrotu podatku VAT za materiały budowlane, zawierający wszystkie potrzebne dokumenty. Należą do nich potwierdzenia(czyli w większości przypadków faktury VAT) wszystkich poniewionych kosztów związanych z materiałami budowlanymi znajdującymi się w wykazie materiałów budowlanych objętych ulgą podatkową ustanowioną przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa.

Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku, naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję dotycząca wysokości zwrotu.

Decyzja wydawana jest w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane.

W przypadku, w którym wniosek złożony w Urzędzie Skarbowym nie zawiera żadnych błędów oraz braków US dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji .

Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie: 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Zwrot VAT za materiał budowlane dokonany może być jedynie w przypadku gdy podatnik nie posiada żadnych zaległości podatkowych.


Inne porady

Zobacz również inne porady:

Czy nowy rok będzie oznaczał zmiany vat od paliwa?
Nowy rok wiąże się z wprowadzeniem nowych zasad podatkowych. Do końca 2010 roku można było odliczać podatek os zakupionych samochodów z kratką oraz paliwo dla tych właśnie aut. Od nowego roku zostają wprowadzone pewne ograniczenia. Dotyczą one przede wszystkim kwoty zwrotu, nie może ona przekroczyć 6000zł. Ograniczenie nie dotyczy pojazdów specjalnych. Zwrot Vat od paliwa jest całkowicie wstrzymany do 2012 roku. Dotyczy to pojazdów do 3,5 tony. To duża strata dla tych, którzy do tej pory odliczali VAT od paliwa.

Co nowego wprowadziła pkwiu 2010
PKWIU to polska klasyfikacja wyrobów i usług. Jest to klasyfikacja wyrobów i usług, które wykorzystywane są w polskiej gospodarce. Ustawa, która weszła w życie w 2010 roku wprowadza szereg ważnych zmian. PKWIU 2010 to przede wszystkim zmiany w definicjach ustawowych. Oznacza to między innymi uściślenie definicji towaru i innych. PKWIU 2010 to także zmiany zwolnień z podatku VAT, zauważymy to najbardziej w usługach opieki medycznej.

VAT za materiały budowlane - jak uzyskać zwrot?
Zwrot podatku z tytułu ulgi podatkowej VAT za materiały budowlane wypłacany jest w przypadku, w którym osoba fizyczna wysłała stosowny wniosek dotyczący zwrotu podatku VAT za materiały budowlane, zawierający wszystkie potrzebne dokumenty. Należą do nich potwierdzenia(czyli w większości przypadków faktury VAT) wszystkich poniewionych kosztów związanych z materiałami budowlanymi znajdującymi się w wykazie materiałów budowlanych objętych ulgą podatkową ustanowioną przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa.Kalkulator stawek VAT

Skorzystaj z naszego kalkulatora pomagające wyliczyć kwoty netto / brutto. Kalkulator obsługuje obecne stawki VAT i te obowiązujące przed 1 stycznia 2011Wynik obliczeń

Podano kwotę netto równą
$kwota1
"; $brutto = $kwota1 * $vat; print "

Kwota brutto(powiększona o $stawka% VAT) to
"; printf ("%.2f", $brutto); print ""; } else{ print "

Podano kwotę brutto równą
$kwota1


"; $netto = $kwota1 / $vat; print "

Kwota netto(pomniejszona o $stawka% VAT) to
"; printf ("%.2f", $netto); print ""; } ?>